Thursday, February 26, 2009

VISI & MISI


VISI SEKOLAH

Melahirkan sebuah insitusi pendidikan yang cemerlang bertunjangkan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan.


MISI SEKOLAH

  1. Memastikan pengurusan pentadbiran yang cekap, telus dan efisen.
  2. Memastikan proses pengajaran dan pembelajaran yang terancang, berkesan serta berkualiti.
  3. Memastikan penglibatan murid-murid dalam bidang kokurikulum secara aktif dan menyeluruh.
  4. Memastikan situasi persekitaran yang ceria dan kondusif.
  5. Memastikan warga sekolah berkeupayaan tinggi.


No comments:

Menghitung Hari Detik Demi Detik..